Zakup inwestycyjny sprzętu komputerowego i oprogramowania do nauki języka angielskiego do Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” w Opatówku

Zakup inwestycyjny sprzętu komputerowego i oprogramowania do nauki języka angielskiego do Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” w Opatówku

W ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022 Gmina Opatówek uzyskała z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w kwocie 19 950,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. Zakup inwestycyjny.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup 7 zestawów laptopów i 7 programów do nauki języka angielskiego do realizacji zajęć świetlicowych na rzecz wychowanków Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku a finansowanej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Celem przedsięwzięcia jest wzbogacenie zajęć świetlicowych o zajęcia komputerowe i naukę języka angielskiego, pozwalających na rozwinięcie w wychowankach kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, sprawczości poprzez podejmowanie działań stanowiących nowe wyzwania, klarowne formułowanie myśli i wyrażanie swoich oczekiwań, konsekwencję i wytrwałość w programowaniu założonych celów, myślenie twórcze poprzez wychodzenie poza schematy i samodzielne poszukiwanie rozwiązań.

Zadanie zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opatówek na rok 2021.

Print Friendly, PDF & Email