Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców 18 listopada 2022 r. Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom!”

W dniu 18.11.2022r. przeprowadzono zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców/opiekunów młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu. Celem zajęć było upowszechniania wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku. Zadanie wykonano w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023. Edukację profilaktyczną zapewniła Sylwia Dziedziczak.

Badania wskazują na coraz niższy wiek inicjacji alkoholowej. Wiedza dotycząca wpływu alkoholu na rozwijający się organizm młodego człowieka nadal jest mało powszechna. Często rozpowszechniane są błędne przekonania i mity. Celem programu była weryfikacja tych mitów i przekonań. Podczas zajęć skupiano uwagę odbiorców na zagadnieniach związanych z zagrożeniami związanymi z wczesną inicjacją alkoholową. Zapoznano z problematyką uszkodzeń dzieci w okresie kiedy matka pije w czasie ciąży- FAS, pogłębiano wiedzę na temat szkodliwości alkoholu na organizm i psychikę młodych ludzi, motywowano do utrzymywania abstynencji.

Inne tematy podejmowane na zajęciach to:

-FAS jako złożone zaburzenie neurorozwojowe

-wpływ alkoholu na organizm

-picie alkoholu przez młodzież-aktualne statystyki

-FAS a ryzyko uzależnienia

-ekspozycja na alkohol a stres

-pomoc dla dzieci uzależnionych rodziców i dla uzależnionych w Polsce-rozdanie ulotek z potrzebnymi numerami telefonu

-rozpowszechnienie wiedzy na temat ruchu Anonimowych Alkoholików

Podsumowanie i zakończenie zajęć profilaktycznych. W drugiej części zajęć odbyły się indywidualne konsultacje dla rodziców /opiekunów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku za umożliwienie przeprowadzenia zajęć.

Print Friendly, PDF & Email