Wycieczka profilaktyczno-krajoznawczo-edukacyjna do Pacanowa, Kielc i Jędrzejowa

W dniach 09 -10 lipca 2021 roku odbyła się wycieczka profilaktyczno – krajoznawczo – edukacyjna do Pacanowa, Kielc i Jędrzejowa. W wyjeździe uczestniczyły dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” z rodzicami i opiekunami oraz rodziny objęte wsparciem Asystenta Rodziny.

W pierwszym dniu wycieczki główną atrakcją było Europejskie Centrum Bajek w Pacanowie. Pobyt w Pacanowie rozpoczęły zajęcia warsztatowo- profilaktyczne pt. „Wybuchowy Świat”, ciekawie prowadzone przez animatora angażowały uczestników do aktywnego udziału . Następnie w małych grupach , pod opieką wykwalifikowanej kadry Europejskiego Centrum Bajek odbyło się zwiedzanie wystawy „Bajkowy Świat”. Pozostały czas uczestnicy spędzili w bajkowym klimacie , w otoczeniu pięknej przyrody. Pełni wrażeń wycieczkowicze udali się na nocleg do Kielc. Po zakwaterowaniu i kolacji wszyscy zgromadzili się na integracyjnym ognisku z pieczeniem kiełbasek. Uczestnicy rozwiązywali krzyżówki o tematyce profilaktycznej przygotowane przez Asystenta Rodziny Joannę Sieradzką.

Niemniej intensywny był drugi dzień wycieczki . Po śniadaniu cała grupa przejechała do Tokarni , Skansenu – Muzeum Wsi Kieleckiej. Zwiedzanie Skansenu zajęło 2 godziny, pod opieką miejscowych przewodników uczestnicy poznali charakterystyczne budownictwo Ziemi Kieleckiej, rozpoczynając od zwiedzania domu lekarza i aptekarza, poprzez domy wiejskie do okazałego dworu. Grupa zwiedziła drewniany wiatrak i starą szkołę, dorośli uczestnicy pamiętali jeszcze wiele elementów wyposażenia. Kolejnym punktem było zwiedzanie Muzeum Zegarów im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Pod opieką muzealnego przewodnika uczestnicy wycieczki obejrzeli kolekcję starych zegarów, zegarów słonecznych, bibliotekę starodruków, zespół zabytkowych wnętrz z początku XX wieku i apartament z XVIII wieku, a w piwnicach zbiory dawnej gastronomii i farmacji. Ostatnim punktem wycieczki było Opactwo Cystersów w Jędrzejowie z XII wieku. Grupę oprowadził brat Cysters, który przybliżył dzieje pierwszego klasztoru na ziemiach polskich oraz ciekawą postać Wincentego Kadłubka biskupa krakowskiego, który ma swoją kaplicę i jest pochowany w kościele. Było to ciekawe i ważne miejsce w historii Polski.

Pełni wrażeń , zadowoleni i uśmiechnięci , marząc już o kolejnej wycieczce uczestnicy wyjazdu wrócili do Opatówka.

Print Friendly, PDF & Email