WSPARCIE OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Kwarantanna, zakażenia COVID-19, izolacja społeczna spowodowały, że wiele osób jest w większym stopniu narażonych na sytuacje przemocowe.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej ofiara właściwie nie może uciec, wyjść do szkoły czy do pracy, porozmawiać z kimś czy poszukać pomocy. Osoba stosująca przemoc może ją eskalować coraz bardziej, ze względu na poczucie tymczasowej bezkarności. Wymuszona przez pandemię konieczność ciągłego przebywania z członkiem rodziny stosującym przemoc może pogarszać sytuację osób doświadczających przemocy. Ograniczone kontakty społeczne mogą w nich pogłębiać osamotnienie i poczucie braku możliwości przeciwdziałania trudnej sytuacji.

Dlatego przypominamy, gdzie mieszkańcy gminy Opatówek mogą uzyskać pomoc:

 • Gdy w Twoim domu dochodzi do awantur, przebywasz z osobą agresywną, interwencyjnie potrzebujesz pomocy  nie bój się wzywać Policję  tel. 112.
  Poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy domowej.
 • Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Opatówku tel. 62/76 18 425.
  Tut. Ośrodek zapewnia bezpłatną pomoc psychologiczną.
 • Jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku.
 • Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub byłeś świadkiem – zgłoś się do Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kaliszu ul. Kościuszki 24, 
  tel. 62/7232 006
   .
 • O problemie możesz porozmawiać zachowując anonimowość pod numerami: Niebieska Linia (22) 668 70 00
  Telefon zaufania czynny całą dobę (68) 328 08 63
 • Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy Ciebie lub Twoich rówieśników, możesz zadzwonić pod jeden z numerów:
  Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
  Pomoc Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • W przypadku obrażeń ciała skontaktuj się ze służbami medycznymi: pogotowie ratunkowe tel. 112, lekarz rodzinny w Twojej przychodni, izba przyjęć w szpitalu
Print Friendly, PDF & Email