Ważne telefony

POMARAŃCZOWA LINIA

tel. 801 140 068

pomoc@pomaranczowalinia.pl

Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków

lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 20:00

 

PORADNIE LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia MULTIMED
Majkowska 13a, 62-800 Kalisz
Rejestracja: tel. 62- 501 86 18
Osobista lub telefoniczna.
czynna: poniedziałek – piątek od 7:30 do 20:00

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
Lipowa 5 62-800 Kalisz
Telefon: 62-76 720 57
czynna: poniedziałek – piątek od 8:00 do 20:00

 

To nie wstyd prosić o pomoc!
Ważne telefony

 

116 111 Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Telefon dostępny codziennie w godz. od 12:00 do 20:00

 

800 120 148 Anonimowa policyjna linia specjalna. Telefon czynny cała dobę, połączenia bezpłatne.

 

(22) 844 44 70 Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia. Telefon czynny

w dni powszednie od 10:00 do 20:00, w soboty 10:00 do 15:00

 

801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania. Telefon czynny codziennie w godzinach 16:00 – 21:00.

 

800 120 289 Bezpłatna Infolinia świadcząca bezpłatną pomoc w zakresie edukacji, poradnictwa, terapii, diagnostyki oraz leczenia osób i rodzin, w których występuje problem zagrożenia uzależnieniem lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz zachowań ( www.karan.pl ).

 

801 889 880 Uzależnienia behawioralne. Telefon czynny codziennie w godz.17-22.

 

800 12 00 02 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie


116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania

22 668 70 000 – Warszawska Niebieska Linia

Print Friendly, PDF & Email