„Używki narkotyki, dopalacze”

W dniu 12.12.2019 r. odbyło się szkolenie pt. „Używki narkotyki, dopalacze” dla kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Chełmcach. Realizacja w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na rok 2019.

Szkolenie zrealizował Progres – Instytut Rozwoju i Edukacji Borkowski Kamil. Zajęcia edukacyjne poprowadziła Danuta Jodłowska psycholog kliniczny, trener warsztatu grupowego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej oraz Poradni Terapii Uzależnień. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w społeczności lokalnej.

Dzięki zastosowaniu aktywnych form pracy nauczyciele posiadali możliwość brania czynnego udziału w szkoleniu. Zajęcia przeprowadzono w sposób bardzo merytoryczny i ciekawy. Głównym założeniem szkolenia profilaktycznego było uświadomienie rzeczywistej skali problemu oraz sposobów na nawiązanie i utrzymanie prawidłowej komunikacji na linii dziecko/ młodzież – osoba dorosła.

W programie szkolenia podjęto następujące zagadnienia:

– problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w ujęciu globalnym i lokalnym wprowadzenie w tematykę ;

– proces uzależnienia – specyfika, mechanizmy działania, zespół uzależnienia;

– przyczyny i skutki sięgania przez młodzież po środki odurzające;

– diagnoza problemu uzależnienia: objawy specyficzne i niespecyficzne (głód, utrata kontroli, zmiana tolerancji na daną substancję, zespół abstynencyjny i in.), sygnały wskazujące na zażywanie, maskowanie, oszukiwanie, uzależnienie, slang młodzieżowy, akcesoria niezbędne przy stosowaniu danej używki – omówienie i prezentacja konkretnych przykładów;

– mechanizm uzależnienia;

– profilaktyka zachowań: pierwszy kontakt z osobą “pod wpływem” – symulacje rozmów, wskazówki, skuteczne porady, najnowsze metody pracy, zasady postępowania na linii: nauczyciel – rodzic, szkoła – inna instytucja.

Prowadząca szkolenie odpowiadała wyczerpująco na pytania nauczycieli biorących w szkoleniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne wyrazy podziękowania
Pan Tomaszowi Mikuckiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chełmcach za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia.

Print Friendly, PDF & Email