Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

INFORMACJA GOPS

w zakresie świadczeń rodzinnych

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2021/2022


ŚWIADCZENIA RODZINNE

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej w nowej siedzibie GOPS ul. Plac Wolności 18 pokój nr 3.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMNTACYJNEGO

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia w nowej siedzibie GOPS ul. Plac Wolności 18 pokój nr 3.

Print Friendly, PDF & Email