Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

INFORMACJA GOPS
w zakresie świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.
Warunkiem wypłaty świadczeń rodzinnych w miesiącu listopadzie 2022 jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Podstawą do przyznania świadczeń rodzinnych są dochody rodziny uzyskane za 2021r. (rok bazowy) z uwzględnieniem bieżącej sytuacji życiowej (utraty lub uzyskania dochodu mających miejsce w roku bazowym lub po roku bazowym).
Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie GOPS ul. Plac Wolności 18 pokój nr 3.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Warunkiem wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu październiku jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia.
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900 zł.
Podstawą do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dochody rodziny uzyskane za 2021r. (rok bazowy) z uwzględnieniem bieżącej sytuacji życiowej (utraty lub uzyskania dochodu mających miejsce w roku bazowym lub po roku bazowym).
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia w siedzibie GOPS ul. Plac Wolności 18 pokój nr 3

Print Friendly, PDF & Email