Sprawozdania finansowe za 2021 r.

Sprawozdania finansowe za 2021 r. umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek:

  1. Bilans jednostki budżetowej GOPS w Opatówku sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
  2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS w Opatówku sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
  3. Rachunek zysków i strat jednostki GOPS w Opatówku (wariant porównawczy ) sporządzony w dniu 31.12.2021 r.
  4. Informacja dodatkowa wraz z załącznikami za 2021 r.

                                                                                                            Kierownik GOPS w Opatówku

                                                                                                               /-/ Violetta Galant

Print Friendly, PDF & Email