Sprawozdania finansowe za 2020 r.

Sprawozdania finansowe za 2020 r. umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek:

  1. Bilans jednostki budżetowej GOPS w Opatówku sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
  2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS w Opatówku sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
  3. Rachunek zysków i strat jednostki GOPS w Opatówku (wariant porównawczy ) sporządzony w dniu 31.12.2020 r.
Print Friendly, PDF & Email