PRZYJACIELE ZIPPIEGO

10-11 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolenia w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do dzieci w wieku od 5 do 9 roku życia “Program Przyjaciele Zippiego” dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych gminy Opatówek (4 osoby).

Warsztaty zrealizowała Danuta Iwona Grzanka Kierownik Pracowni Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Program Przyjaciele Zippiego został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci w podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań ryzykownych.

Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.

Program Przyjaciele Zippiego jest oparty na założeniu, że dzieci cały czas wchodzą w interakcje z innymi osobami – rodziną, nauczycielami, przyjaciółmi w różnych sytuacjach i okolicznościach. To, jak dobre mają stosunki z innymi oraz jak dają sobie radę z trudnościami jest kluczowe dla ich myślenia o sobie i o innych. Innymi słowy, radzenie sobie, czyli postępowanie w różnych sytuacjach, korzystanie z pomocy i wsparcia ze strony innych – jest istotą myślenia przez dziecko o własnym powodzeniu i źródłem jego samopoczucia.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały profilaktyczno – edukacyjne i nabyli uprawnienia do przeprowadzenia zajęć Programu “Przyjaciele Zippiego”.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2019 rok.

Print Friendly, PDF & Email