PRZYJACIELE ZIPPIEGO – profilaktyka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęII częściprogramu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do dzieci “Program Przyjaciele Zippiego” w Szkołach Podstawowych w Rajsku, Chełmcach, Tłokini Wielkiej.

Warsztaty przeprowadziły Agnieszka Wałęsa, Anna Chlebio, Ewa Napierała – Kowalczyk kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Program Przyjaciele Zippiego”.

Program Przyjaciele Zippiego został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci w podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań ryzykownych.

Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.

Efekty z realizacji programu: Dzieci aktywnie brały udział, chętnie dzieliły się swoimi odczuciami, czuły się bezpieczne, odkrywały swoje emocje. Stanowią bardziej zżyty zespół są bardziej empatyczne, rozpoznają swoje i innych stany emocjonalne, są bardziej otwarte, łatwiej im przychodzi mówić o własnych problemach, odczuciach, potrzebach.

Zwiększenie u dzieci umiejętności rozpoznawania na czym polega dobre rozwiązanie; radzenia sobie w sytuacjach bycia krzywdzonym; umiejętności rozwiązywania problemów, szczególnie w sytuacjach kiedy są rozgniewane. Doskonalenie u uczestników zdolności pomagania innym w rozwiązywaniu konfliktów. Poszerzenie rozumienia przez dzieci, że zmiana i strata są elementami zwykłej, codziennej rzeczywistości.

Doskonalenie u dzieci zdolności korzystania w nowych sytuacjach z nabytych umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Dzięki uczestnictwu w programie ZIPPIEGO dzieci wiedzą jak rozpoznać własne uczucia, jak mówić to co się chce powiedzieć, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak nawiązywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Zakończenie realizacji programu odbyło się wspólnym świętowaniem i wręczeniem uczestnikom zajęć dyplomów.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2021 rok.

Print Friendly, PDF & Email