PRZYJACIELE ZIPPIEGO

W miesiącach październiku, listopadzie, grudniu 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęprogramu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do dzieci „Program Przyjaciele Zippiego” w Szkołach Podstawowych w Rajsku, Chełmcach, Tłokini Wielkiej.

Warsztaty przeprowadziły Agnieszka Wałęsa, Anna Chlebio, Ewa Napierała – Kowalczyk kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Program Przyjaciele Zippiego”.

Program Przyjaciele Zippiego został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci w podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań ryzykownych.

Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.

Program Przyjaciele Zippiego jest oparty na założeniu, że dzieci cały czas wchodzą w interakcje z innymi osobami – rodziną, nauczycielami, przyjaciółmi w różnych sytuacjach i okolicznościach. To, jak dobre mają stosunki z innymi oraz jak dają sobie radę z trudnościami jest kluczowe dla ich myślenia o sobie i o innych. Innymi słowy, radzenie sobie, czyli postępowanie w różnych sytuacjach, korzystanie z pomocy i wsparcia ze strony innych – jest istotą myślenia przez dziecko o własnym powodzeniu i źródłem jego samopoczucia. W zajęciach uczestniczyło 41 uczniów.

Efekty z realizacji programu: poprawa komunikacji w klasie, wypracowanie radzenia sobie ze stresem podczas występów publicznych. Lepsze słuchanie i okazywanie empatii w klasie. Wyrażanie swoich uczuć i emocji. Dzieci rozwinęły swoje zdolności autorskie poprzez udział w odgrywaniu scenek. Dzięki zajęciom uczniowie zaczęli nawiązywać lepszy kontakt z rówieśnikami. Otwarcie mówili o swoich uczuciach, nauczyli się pomagać innym oraz poznali różne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzieci dobrze poznały zasady obowiązujące w trakcie zajęć związanych z programem „Przyjaciele Zippiego”. Zasady te stały się regułą życia w grupie. Uczniowie wykonywali również zabawy i ćwiczenia z rodzicami co wzmocniło efekty pracy z programem. Program nie koncentrował się wyłącznie na pomaganiu dzieciom, ale pokazał jak ważne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak ważne jest słuchanie innych.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2020 rok.

Print Friendly, PDF & Email