Szkolenia dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały dwa szkolenia dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, celem podniesienia poziomu ich umiejętności oraz kompetencji:

  1. „Dobry specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- 27.09.2021r.
  2. „Procedura Niebieska Karta – kompleksowe szkolenie dla Służb i Instytucji”- 27.10.2021r.

Print Friendly, PDF & Email