Indywidualne konsultacje ze specjalistami

W związku z realizacją projektu „Gmina Opatówek bez przemocy!”, w miesiącu październiku i listopadzie odbyło się 20 spotkań indywidualnych dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie.

Specjalistyczne konsultacje zostały przeprowadzone przez psychologa, terapeutę uzależenień i terapeutę rodzinnego, celem poszerzenia zakresu pomocy specjalistycznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Print Friendly, PDF & Email