Diagnoza środowiska lokalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w związku z realizacją projektu „Gmina Opatówek bez przemocy!” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021, prezentuje raport z przeprowadzonej diagnozy środowiska lokalnego dotyczącej skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Opatówek.

plik do pobrania : Diagnoza środowiska lokalnego

Print Friendly, PDF & Email