Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa).

Główny cel Programu to udzielanie wsparcia osobom doświadczającym ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób
i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach PO PŻ?

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Odbiorcy artykułów spożywczych muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej (nie przekraczającym 220% ) tj:

 • 1 542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej

 • 1 161,60 zł. dla osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej.Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 obejmuje:

1) Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką

 • koncentrat pomidorowy

 • powidła śliwkowe

2) Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny świderki

 • kasza jęczmienna

3) Artykuły mleczne:

 • mleko UHT

4) Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa

 • szynka wieprzowa mielona

 • filet z makreli w oleju

5) Cukier:

 • cukier biały

6) Tłuszcze:

 • olej rzepakowy

Poza pomocą żywnościową w ramach działań towarzyszących osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego z zakresu edukacji ekonomicznej, właściwego zarządzania budżetem domowym, zdrowego odżywiania, dietetyki, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2020 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/pomocspoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/ .

Informacji o Programie udzielają także pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, Plac Wolności 18 (pokój nr 4, 5)) lub pod numerem telefonu: 62/ 76 18 425.

Print Friendly, PDF & Email