Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa).

Główny cel Programu to udzielanie wsparcia osobom doświadczającym ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób
i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach PO PŻ?

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Odbiorcy artykułów spożywczych muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej (nie przekraczającym 200% ) tj:

 • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2017 obejmuje:

 • makaron jajeczny
 • ryż biały
 • herbatniki
 • mleko UHT
 • ser podpuszczkowy dojrzewający
 • groszek z marchewką
 • fasola biała
 • koncentrat pomidorowy
 • powidła śliwkowe
 • gulasz wieprzowy z warzywami
 • filet z makreli w oleju
 • szynka drobiowa
 • cukier biały
 • olej rzepakowy
 • buraczki wiórki
 • makaron kukurydziany bezglutenowy
 • kasza gryczana
 • szynka wieprzowa mielona

Poza pomocą żywnościową w ramach działań towarzyszących osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do  uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego z zakresu edukacji ekonomicznej, właściwego zarządzania budżetem domowym, zdrowego odżywiania, dietetyki, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2017 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/pomocspoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/ .

Informacji o Programie udzielają także pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, pokój nr 5, 6 – (Urząd Miejski Gminy Opatówek – przyziemie) lub pod numerem telefonu:  62/ 76 18 425.

Print Friendly, PDF & Email