PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „Jaś i Małgosia na tropie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego „Program Domowych Detektywów Jaś
i Małgosia na tropie” dla uczniów klas IV Szkołach Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Rajsku, Opatówku i ich rodziców (49 osób).

Warsztaty zrealizowała P. Renata Szlenkier nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Tłokini Wielkiej, P. Lidia Napierała nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rajsku, P. Joanna Kupczyk nauczyciel Szkoły Podstawowej w Opatówku.

Celem programu „Jaś i Małgosia na tropie” jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Program skuteczny, sprawdzony w praktyce i w badaniach ewaluacyjnych, oparty na skutecznych strategiach profilaktycznych, opóźnia inicjację alkoholową wśród uczniów, ogranicza częstość picia alkoholu przez uczniów, zmniejsza intencję uczniów dotyczącą picia alkoholu w przyszłości, ogranicza postawy pro-alkoholowe uczniów, zwiększa wiedzę uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież.

Efekty: Wysoki poziom zadowolenia u uczestników z udziału i zgłoszenie dalszego udziału w podobnych programach profilaktycznych. Podejmowanie rozmów pomiędzy dziećmi a rodzicami na tematy związane z alkoholem i paleniem papierosów. Wpływ programu ograniczy próby sięgania po alkohol. Mniejsza skłonność uczniów do picia alkoholu w przyszłości. Wzrost wiedzy u uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież. Integracja zespołu klasowego. Umiejętność pracy w grupach. Umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Odpowiedzialność za siebie i innych postawy empatii i asertywności. Wzrost samooceny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania dyrektorom placówek oświatowych za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla uczestników programu.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email