PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „Jaś i Małgosia na tropie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego “Program Domowych Detektywów Jaś
i Małgosia na tropie” dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Tłokini Wielkiej i ich rodziców (uczniów – 27/ rodziców – 25).

Warsztaty zrealizowała P. Iwona Frątczak nauczyciel Szkoły Podstawowej  w Chełmcach, P. Renata Szlenkier nauczyciel Szkoły Podstawowej  w Tłokini Wielkiej, P. Lidia Napierała nauczyciel Szkoły Podstawowej  w Rajsku.

Celem programu “Jaś i Małgosia na tropie” jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Program skuteczny, sprawdzony w praktyce i w badaniach ewaluacyjnych, oparty na skutecznych strategiach profilaktycznych, opóźnia inicjację alkoholową wśród uczniów, ogranicza częstość picia alkoholu przez uczniów, zmniejsza intencję uczniów dotyczącą picia alkoholu w przyszłości, ogranicza postawy pro-alkoholowe uczniów, zwiększa wiedzę uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież.

Uczniowie wykazali się szybkością wyboru liderów; dokonywali trafnych ocen postaci literackich; z zaangażowaniem wykonywali zadania; wykazali się dużą znajomością zagadnień związanych ze skutkami używania substancji psychoaktywnych; wysokim stopniem zainteresowania komiksem; rzetelną pracą; trafnymi wypowiedziami; sprawnym wykonywaniem działań w grupach; poruszali tematy wpływu reklam i filmów na inicjację alkoholową wśród dzieci; bez problemu rozpoznawali różne formy nacisku takie jak: namowa, naśladowanie, groźba. Rodzice w szczególny sposób byli zainteresowani programem, aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, wspólnie brali udział w zabawie i tworzyli miłą atmosferę.

Efekty: Uczniowie zdobyli wiedzę w zakresie prawd i mitów o alkoholu., zyskali świadomość na temat reklam dotyczących alkoholu. Poznali jaki może mieć wpływ na podejmowanie decyzji o piciu alkoholu i jakie kłamstwa w sobie zawierają. Uczniowie dowiedzieli się jak nie ulegać naciskom ze strony otoczenia. Zyskali informacje dotyczące w negatywnego wpływu alkoholu na młodego człowieka oraz wiedzę na temat radzenia sobie z problemami innymi sposobami niż picie alkoholu. Plakaty i prezentacje wykonane przez uczniów dostarczyły uczestnikom satysfakcji po wykonanym zadaniu. Wspólne przygotowanie klasy na przybycie rodziców. Uczniowie wykazują się wiedzą dotyczącą wpływu alkoholu na zdrowie, życie i zachowanie człowieka. Uzyskali wiedzę, że alkohol jest szkodliwy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania Pani Edycie Banasiak Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Tłokini Wielkiej, Pani Honoracie Wolniaczyk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Rajsku, Panu Tomaszowi Mikuckiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Chełmcach za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla dzieci i ich rodziców.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email