Profilaktyka -“Warsztaty dla Ojców Podniesienie Kompetencji Wychowawczych”

W miesiącu grudniu 2021 r. zostały zorganizowane “Warsztaty dla Ojców Podniesienie Kompetencji Wychowawczych” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. Zajęcia przeprowadziła Sylwia Melka, wieloletni profilaktyk, realizator programów profilaktycznych, warsztatów dla młodzieży i dorosłych, pedagog szkolny, coach, Trener Umiejętności Społecznych, nauczyciel Pozytywnej Dyscypliny. Na co dzień pracująca w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu prowadząc warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Podczas warsztatów poruszone zostały następujące zagadnienia:

  1. Fundamenty budowania relacji z dziećmi.
  2. Wzmocnienie wartości własnej uczestników. Zmotywowanie do dalszego rozwoju, ćwiczenia umiejętności budowania relacji.
  3. Kompetencje niezbędne ojcom w budowaniu relacji z dziećmi: słuchanie, język miłości, budowanie poczucia wartości.
  4. Trzy P pomyłek – jak przyznawać się do błędów i się na nich uczyć?
  5. Przepraszanie – jak to robić?
  6. Komplementy i słowa doceniania.

Uczestnicy mieli możliwość przedstawić sytuację z życia wziętą, na bazie której otrzymali wskazówki do skutecznej komunikacji, rozwiązywania sytuacji trudnych w relacjach.

Na zajęciach panowała miła atmosfera. Uczestnicy byli bardzo aktywni. Po zakończonych zajęciach przeprowadzona została ewaluacja w formie ankiety anonimowej. Panowie bardzo dobrze ocenili warsztaty.
W skali od 1 do 6 średnia ocen to 5.8.

Uczestnicy docenili możliwość pracy nad sobą, zrozumienia siebie i partnera. Najbardziej przydatne było dla nich ćwiczenie technik komunikacji, stworzenie koła kompetencji budowania relacji, poznanie pięciu języków miłości. W rundce końcowej każdy z uczestników deklarował jaką poznaną umiejętność będzie doskonalił w najbliższym czasie.

Panowie wskazali tematykę kolejnych warsztatów, w których chcieliby uczestniczyć: umiejętność wyrażania uczuć i potrzeb, kontynuacja o relacjach, relacje z wnukami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz uczestnicy warsztatów dziękują Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Opatówku za życzliwe udostępnienie sali do zajęć z oprawą Świąt Bożego Narodzenia.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email