Profilaktyka w zakresie uzależnień

W ramach funduszy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Opatówek na 2018 rok zakupiono i przekazano testy narkotykowe Komisariatowi Policji w Opatówku na rzecz mieszkańców gminy Opatówek w zakresie profilaktyki uzależnień.

Testy zostaną wykorzystane w trakcie działań służbowych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Opatówku. Zarówno po alkoholu, jak i po narkotykach człowiek ma osłabioną koncentrację uwagi. Za kierownicę powinni siadać tylko w zupełności trzeźwi ludzie. Uczestnicy ruchu drogowego, którzy siadają za kółkiem po spożyciu narkotyków
i innych substancji psychoaktywnych stanowią szczególne zagrożenie dla siebie i osób drugich. Dzięki testom, podczas kontroli drogowej policjanci będą wstanie wyłapać kierowców stwarzających zagrożenie. Przekazane Komisariatowi Policji w Opatówku narkotesty już w kilka minut pozwalają wykryć obecność narkotyków w organizmie człowieka.

Władze gminy i Policja chcą zadbać o bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest profilaktyka oraz zwiększenie świadomości społeczności na temat zagrożeń, na które mogą być narażeni w ruchu drogowym. Jednym
z elementów działań jest uświadomienie społeczności, konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych. Gmina Opatówek od wielu lat wspiera działania profilaktyczne funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Opatówku.

Dotychczasowa współpraca władz gminy z Policją dowodzi, jak ważne jest dla nich bezpieczeństwo mieszkańców gminy Opatówek.

Print Friendly, PDF & Email