Profilaktyka -UNPLUGGED

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęprogramu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawowych pt. „Unplugged”.

Warsztaty zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych w Chełmcach, Rajsku, Tłokini Wielkiej dla trzech klas, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

Warsztaty przeprowadziły Magdalena Karolak, Ewa Napierała – Kowalczyk, Ewa Cichorek nauczyciele posiadający uprawnienia do realizacji programu zajęć profilaktycznych „Unplugged”.

UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego.

Cel programu:

– ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki),

– ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Wyniki badań potwierdziły, że:

– program jest skuteczny w ograniczaniu używania alkoholu, papierosów. …

– udział w programie zmniejsza ryzyko codziennego palenia papierosów. …

– program wzmacnia umiejętności odmawiania.

– program ogranicza pozytywne oczekiwania i postawy odnośnie alkoholu, tytoniu, marihuany i narkotyków.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email