Profilaktyka uniwersalna “Debata”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek w dniach 9-10 grudnia 2019 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych “Debata”.

Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych w Chełmcach, Rajsku, Tłokini Wielkiej dla uczniów VII i VIII klas, w wymiarze 3 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. Realizator: Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk. Warsztaty przeprowadził Grzegorz Kruk, posiadająca wymagane kwalifikacje i uprawnienia do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych pt. “Debata”.

Program prof. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa. Program „Debata” ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Realizacja programu oparta jest o metody aktywizujące i służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji.

Młodzież była świadoma zagrożeń związanych z alkoholem. Byli bardzo zainteresowani warsztatami i wyrażali zadowolenie z ich przebiegu. Uczestnicy zajęć mieli jednak małą wiedzę nt. emocji i roli, jaką pełnią w ich życiu. Trudno było im nazwać swoje uczucia i zareagować w sytuacji nadmiernej emocjonalności. Jako, że jest to związane z rozwojem uzależnień, uczniowie chętnie ćwiczyli zdrowe wyrażanie emocji. Warto jednak zwrócić uwagę, na kwestię używania telefonu komórkowego. Uczestnicy chętnie też brali udział w ćwiczeniach, które miały na celu naukę asertywnej odmowy szkodliwej substancji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania Pani Honoracie Wolniaczyk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rajsku, Pani Edycie Banasiak Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Panu Tomaszowi Mikuckiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chełmcach za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla młodzieży.

Print Friendly, PDF & Email