Profilaktyka – Szkolenie GKRPA w Opatówku

12 grudnia 2022 r. zostało zrealizowane szkolenie zamknięte dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku pt. „Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego – algorytm postepowania specjalistów”. Koordynator działania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku.

Realizator PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji. Szkolenie przeprowadziła Jolanta Dec. Podczas wykładu zostały podjęte następujące tematy:

– System leczenia odwykowego w Polsce.

– Formalne aspekty funkcjonowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

– Zadania i zakres kompetencji Komisji RPA w realizacji procedury.

Warsztat pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną – podstawy skutecznego kontaktu:

– budowanie zaufania i motywacji do zmiany,

– motywacyjne ujęcie kwestii zmiany w celu dostosowania interwencji,

– ułatwienie zmiany – najważniejsze techniki,

– praca z oporem klienta – trudności w pomocy,

– umacnianie w kliencie zobowiązania do zmiany.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email