Profilaktyka – „Spójrz inaczej na agresję”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz inaczej na agresję”.

Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych w Tłokini Wielkiej i Rajsku w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. Warsztaty przeprowadziły Urszula Borwik i Bernadetta Blek – Dąbrowska kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ NA AGRESJĘ”.

Program „Spójrz inaczej na agresję” stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Uczy rozumienia siebie
i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgać po środki uzależniające.

Efekty:

  • lepsze rozumienie i akceptację siebie oraz umiejętność wyrażania swoich uczuć,
  • wzrost poczucia własnej wartości,
  • lepsze rozumienie innych ludzi,
  • zdobycie umiejętności prawidłowej komunikacji z innymi,
  • lepsze przystosowanie dzieci do wymagań szkolnych, większą otwartość uczniów i gotowość do współpracy z kolegami/ koleżankami,
  • zmniejszanie się częstości   zachowań problemowych w klasie,
  • zdobycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w kontaktach z innymi,
  • zdobycie umiejętności samodzielnego dbania o zdrowie i podejmowania właściwych decyzji zdrowotnych oraz umiejętności podejmowania właściwych decyzji w sprawie używania substancji psychoaktywnych.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email