Profilaktyka – PRZYJACIELE ZIPPIEGO


W pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęI blokuprogramu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do dzieci “Program Przyjaciele Zippiego” w Szkołach Podstawowych w Rajsku, Chełmcach, Tłokini Wielkiej.Warsztaty przeprowadziły Anna Chlebio, Ewa Napierała – Kowalczyk kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Program Przyjaciele Zippiego”.

Program Przyjaciele Zippiego został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci w podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań ryzykownych.

Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.

Program Przyjaciele Zippiego jest oparty na założeniu, że dzieci cały czas wchodzą w interakcje z innymi osobami – rodziną, nauczycielami, przyjaciółmi w różnych sytuacjach i okolicznościach. To, jak dobre mają stosunki z innymi oraz jak dają sobie radę z trudnościami jest kluczowe dla ich myślenia o sobie i o innych. Innymi słowy, radzenie sobie, czyli postępowanie w różnych sytuacjach, korzystanie z pomocy i wsparcia ze strony innych – jest istotą myślenia przez dziecko o własnym powodzeniu i źródłem jego samopoczucia. W zajęciach uczestniczyło 38 uczniów.

Efekty z realizacji programu: zmniejszenie ilości konfliktów w grupie, zmiana sposobów rozwiązywania konfliktów, dążenie do samodzielnego rozwiązywania problemów, poprawa relacji interpersonalnych w grupie, bardziej dojrzałe wyrażanie swoich uczuć, integracja grupy, otwartość i większa swoboda wypowiedzi, poprawa komunikacji w klasie. Lepsze słuchanie i okazywanie empatii w klasie. Wyrażanie swoich uczuć i emocji. Dzieci dobrze poznały zasady obowiązujące w trakcie zajęć związanych z programem “Przyjaciele Zippiego”. Zasady te stały się regułą życia w grupie. Uczniowie wykonywali również zabawy i ćwiczenia z rodzicami co wzmocniło efekty pracy z programem. Program nie koncentrował się wyłącznie na pomaganiu dzieciom, ale pokazał jak ważne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak ważne jest słuchanie innych.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

gminy Opatówek na 2021 rok.

Print Friendly, PDF & Email