Profilaktyka – Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację programu profilaktyki uniwersalnej “Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie” dla uczniów klas IV, V w Szkołach Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Chełmcach i ich rodziców (37 osób).Warsztaty zrealizowała P. Renata Szlenkier nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Tłokini Wielkiej, P. Natasza Paszkowiak – Kopeć nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chełmcach.

Celem programu “Jaś i Małgosia na tropie” jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Program skuteczny, sprawdzony w praktyce i w badaniach ewaluacyjnych, oparty na skutecznych strategiach profilaktycznych, opóźnia inicjację alkoholową wśród uczniów, ogranicza częstość picia alkoholu przez uczniów, zmniejsza intencję uczniów dotyczącą picia alkoholu w przyszłości, ogranicza postawy pro-alkoholowe uczniów, zwiększa wiedzę uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież.

Efekty: Wysoki poziom zadowolenia u uczestników z udziału i zgłoszenie dalszego udziału w podobnych programach profilaktycznych. Wzrost wiedzy u uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież. Integracja zespołu klasowego. Umiejętność pracy w grupach. Umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Odpowiedzialność za siebie i innych postawy empatii i asertywności. Wzrost samooceny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania dyrektorom placówek oświatowych za umożliwienie przeprowadzenia zajęć dla uczestników programu.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email