Profilaktyka – Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację programu profilaktyki uniwersalnej „Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rajsku, Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej.

Warsztaty zrealizowały P. Kamila Leśniewicz i P. Renata Szlenkier.

Celem programu „Jaś i Małgosia na tropie” jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Program skuteczny, sprawdzony w praktyce i w badaniach ewaluacyjnych, oparty na skutecznych strategiach profilaktycznych, opóźnia inicjację alkoholową wśród uczniów, ogranicza częstość picia alkoholu przez uczniów, zmniejsza intencję uczniów dotyczącą picia alkoholu w przyszłości, ogranicza postawy pro-alkoholowe uczniów, zwiększa wiedzę uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież.

Efekty:

– uczniowie nabyli wiedzę na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie młodego człowieka,

– dowiedzieli się, co to jest uzależnienie oraz od czego można się uzależnić,

– w jaki sposób można bronić się przed uzależnieniem,

– poznali zasady zdrowego stylu życia,

– wzmocnili swoje zachowania asertywne,

– doskonalili umiejętności wyrażania uczuć i emocji oraz kontroli nad nimi,

– nauczyli się radzić w trudnych sytuacjach,

– zintegrowali się ze swoją grupą rówieśniczą,

– nawiązali silną więź emocjonalną z rodzicami,

– rozwinęli swoją kreatywność,

– nabyli umiejętność kierowania zespołem,

– zapoznali się z różnymi technikami pracy.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email