Profilaktyka – Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację programu profilaktyki uniwersalnej “Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie” dla uczniów klasy IV w Szkole Podstawowej w Rajsku i ich rodziców.

Warsztaty zrealizowała P. Agnieszka Wałęsa nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Rajsku

Celem programu “Jaś i Małgosia na tropie” jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Program skuteczny, sprawdzony w praktyce i w badaniach ewaluacyjnych, oparty na skutecznych strategiach profilaktycznych, opóźnia inicjację alkoholową wśród uczniów, ogranicza częstość picia alkoholu przez uczniów, zmniejsza intencję uczniów dotyczącą picia alkoholu w przyszłości, ogranicza postawy pro-alkoholowe uczniów, zwiększa wiedzę uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież.

Efekty: Głównym celem programu było uświadomienie dzieciom skutków nadużywania alkoholu oraz opóźnienia momentu inicjacji alkoholowej. Utworzenie domowych drużyn, wykonywania zadań wspólnie. Ułatwienie rodzicom rozmowy z dziećmi na tematy związane z piciem alkoholu i wzmocnienie takich zachowań i postaw rodziców, które mogą potencjalnie chronić dzieci i ograniczyć próby sięgania po alkohol. Wysoki poziom zadowolenia u uczestników z udziału i zgłoszenie dalszego udziału w podobnych programach profilaktycznych. Wzrost wiedzy u uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież. Integracja zespołu klasowego. Umiejętność pracy w grupach. Umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Wzrost samooceny.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email