Profilaktyka – narada robocza

W dniu 13 lutego 2023 r. na spotkaniu roboczym w siedzibie GOPS w Opatówku dokonano podsumowania zrealizowanych w 2022 roku zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023 na rzecz placówek oświatowych Gminy Opatówek. Posiedzenie zostało zrealizowane na zaproszenie Sebastiana Wardęckiego Burmistrza Gminy Opatówek. Zaproszenie przyjęli: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic,  dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Opatówek Honorata Wolniaczyk, Edyta Banasiak, Izabela Dubanowicz, Tomasz Mikucki i Marek Janiak, Kierownik GOPS Opatówek Violetta Galant oraz dyrektor ZEAS w Opatówku Arkadiusz Łańduch.

GOPS Opatówek w roku 2022 skoordynował realizację następujących działań na rzecz placówek oświatowych z terenu Gminy Opatówek:

– Szkolenie dla nauczycieli pt. „Procedura Niebieska Karta”;

– Kolonie letnie dla dzieci z programem profilaktycznym;

– Rekomendowane programy profilaktyczne dla uczniów: „Spójrz inaczej na agresję”, Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”, „Fantastyczne możliwości”, „Debata”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Archipelag skarbów”, „Program Przyjaciele Zippiego”, „Unplugged”.;

– „Trening zachowań asertywnych z elementami treningu redukcji stresu”  dla uczniów Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.;

– Edukacja rodziców/opiekunów uczniów w zakresie profilaktyki .;

Kampania społeczna „Przeciw pijanym kierowcom!” w Zespole Szkol im. S. Mikołajczyka w Opatówku.;

– Profilaktyczny rajd rowerowy „Powitanie jesieni”.;

– Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Opatówek gry w tenisa stołowego „Żyj zdrowo i sportowo”.;

– Materiały profilaktyczne w przedmiocie uzależnień behawioralnych pt. „Dlaczego młodzież gra
w gry hazardowe?”.;

Materiały profilaktyczne w przedmiocie uzależnień od narkotyków i dopalaczy pt.  „Życie i zdrowie masz tylko jedno”, „Dopalacze”.;

– Materiały edukacyjno – profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, rozwijające komunikację społeczną: „Gra kreatywna Wzmacniacz”, „Ilustrowane karty do nauki zachowań społecznych”, „Słowa mają MOC”; „Asertywna Komunikacja w Szkole 1”, „Asertywna Komunikacja w Szkole 2 – outlet”, „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość?”.;

– Książki do realizacji zajęć profilaktycznych na rzecz uczniów w szkołach w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy: „Emocjonalki”, „Bajkoterapia”, „Jesteś Kimś Wyjątkowym”, „Bajki terapeutyczne”, „Lew”, „Katar żyrafy”.

– Prasę profilaktyczno –edukacyjną: „Remedium”, „Głos Pedagogiczny”.

Szkoły, w których zrealizowano najwięcej programów profilaktycznych z uwzględnieniem większości grup wiekowych uczniów to Szkoła Podstawowa w Rajsku i Szkoła Podstawowa
w Tłokini Wielkiej.

Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek złożył gratulacje i podziękowania przedstawicielom placówek oświatowych za wkład pracy i zaangażowanie kadry pedagogicznej. Dyrektorzy szkół otrzymali materiały profilaktyczne do realizacji zajęć na rzecz uczniów będące wyrazem uznania za zaangażowanie i dotychczasową współpracę w realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Dyrektorzy szkół zgłosili wnioski o: realizację szkoleń dla nauczycieli uprawiających do przeprowadzenia rekomendowanych programów profilaktycznych wskazanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, szkoleń dla nauczycieli w przedmiocie procedury „Niebieska Karta”, realizację i udział w Profilaktycznych Kampanii Społecznych, działania w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email