Profilaktyka – Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom!”

W dniu 22.12.2022 r. na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka podsumowano konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Przeciw Pijanym Kierowcom!” Krakowskiej Akademii Profilaktyki.

Patronat – Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek

Ambasador Kampanii Sylwia Janiczak – Malewska Wicedyrektor Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek, Marek Janiak Dyrektor Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka, Kadra Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski.

Młodzież współpracując z gronem pedagogicznym przygotowała prace plastyczne wykonane na bardzo wysokim poziomie z przesłaniem idei kampanii „Przeciw Pijanym Kierowcom!”. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe. Uczniowie uczestnicząc w spotkaniu z Sebastianem Wardęckim zaprezentowali swoje osiągnięcia zarówno edukacyjne, osobiste, podzielili się cennymi spostrzeżeniami. Dobór Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku do udziału w Kampanii jest celujący ze względu na zaangażowanie grona pedagogicznego w jej realizacji oraz szczególny odbiór wśród młodzieży. Istotą celowościowości wyboru młodych odbiorców była ilość osób posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów wśród uczniów szkoły.

Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek złożył gratulacje i życzenia na ręce Marka Janiaka Dyrektora Szkoły. Każda klasa została obdarowana słodyczami w związku z Świętami Bożego Narodzenia.

Lista autorów prac odnoszących szczególne walory profilaktyczne: Alina Pohrybna, Kamil Kaźmierczak, Jakub Frankiewicz, Konrad Wojtczak, Kacper Szcześniak. Szczególnym walorem edukacyjnym i artystycznym była zrealizowana galeria prac plastycznych młodzieży pt. „Przeciw Pijanym Kierowcom!”.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email