Profilaktyka – Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom!”

Gmina Opatówek w 2022 roku została włączona do Wielkiej Koalicji Gmin na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa, przystępując do ogólnopolskiej kampanii “Przeciw Pijanym Kierowcom!” Krakowskiej Akademii Profilaktyki.

Patronat Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki

Ambasador Kampanii Sylwia Janiczak – Malewska Wicedyrektor Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka

Partnerzy kampanii – Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, Komisariat Policji w Opatówku, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku, GKRPA w Opatówku.

Inicjator – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

Zrealizowane cele kampanii:

– poszerzenie wiedzy na temat problemu alkoholowego,
– zachęcenie mieszkańców gminy Opatówek do refleksji nad skalą zjawiska i zagrożeniami,

– urealnienie posiadanych informacji, będących często powtarzanymi mitami i przekonaniami na temat alkoholu,

– rozszerzenie wiedzy o zagrożeniach związanych z wczesną inicjacją alkoholową wśród młodzieży,
– dostarczenie społeczności informacji o tym, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych związanych z używaniem alkoholu,

– wzmacnianie więzi instytucjonalnych, tworzenie lokalnych sieci wsparcia,

– edukacja publiczna wśród mieszkańców gminy Opatówek w zakresie problematyki alkoholowej,

– włączenie młodzieży do działań profilaktycznych,

– promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

– poznanie szczególnych zagrożeń jakie występują ze strony osób prowadzących nietrzeźwych,

– edukacja propagująca ideę trzeźwości wśród kierowców oraz mieszkańców,

– prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemom alkoholowym,

– promocja zdrowego stylu życia. 

Realizatorzy kampanii serdecznie zapraszają do skorzystania z materiałów profilaktycznych, które udostępniane są przez: GOPS Opatówek, placówki oświatowe gminy Opatówek, zakłady opieki zdrowotnej na terenie gminy Opatówek, Komisariat Policji w Opatówku, Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku.

Nie bądź obojętny! Nie pozwól pijanemu wsiadać za kółko! Reaguj!

Print Friendly, PDF & Email