Profilaktyka – Kampania “Dopalacze – powiedz stop!”

Gmina Opatówek przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii “Dopalacze – powiedz stop!!” Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Patronat nad realizacją kampanii sprawuje Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. Ambasadorem współpracującym z Krakowską Akademią Profilaktyki jest psycholog Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówek Anna Nowińska.


Eksperci alarmują: po okresie izolacji powrócił problem dopalaczy. Na szpitalnych oddziałach znów lądują młodzi ludzie otruci tymi wyjątkowo groźnymi narkotykami. Badania wśród uczniów pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy. Dla wielu osób na ratunek jest za późno! Skład dopalaczy jest nieznany użytkownikowi, a często nawet sprzedawcy. W nowo tworzonych produktach znajdują się śmiertelnie niebezpieczne substancje. Dodatkowo wiele zanieczyszczeń chemicznych potęguje szkodliwość dopalaczy http://dopalaczepowiedzstop.pl/.

“Dopalacze – powiedz stop!!” to najbezpieczniejsza forma powrotu do działań profilaktycznych. Intensywna praca na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Cele kampanii:

– poszerzenie wiedzy uczniów na temat dopalaczy i ich negatywnego działania,
– zachęcenie uczniów do refleksji nad własnym stosunkiem do dopalaczy oraz nad sensem korzystania z nich,

– urealnienie posiadanych informacji, będących często powtarzanymi mitami na temat dopalaczy,
– dostarczenie uczniom informacji o tym, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych a także w sytuacji odczuwanego niepokoju związanego z używaniem substancji psychoaktywnych,

– zachęcenie uczniów do przeprowadzenia analizy własnych wartości i obecnych celów działania, a także poszerzanie ich wiedzy o tym, jak jest się postrzeganym przez innych,
– wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia,

– edukacja publiczna wśród mieszkańców gminy Opatówek w zakresie problematyki dopalaczy.

Gmina Opatówek przystępując do kampanii troszczy się o zdrowie mieszkańców. Nawet w tak trudnych warunkach pandemii można i trzeba stawiać na profilaktykę i przeciwdziałanie problemom dopalaczy. Gmina Opatówek została włączoną do Wielkiej Koalicji Gmin.

Realizacja zgodnie z Gminnym Program Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek

na 2021 rok

Więcej informacji na stronie http://dopalaczepowiedzstop.pl/

Print Friendly, PDF & Email