Profilaktyka – Kampania “Dopalacze – powiedz stop!”

Jednym z celów kampanii „Dopalacze – powiedz stop!” prowadzonej na terenie Gminy Opatówek jest prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii. W Szkole Podstawowej w Opatówku przeprowadzono działania, których celem było podniesienie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką oraz psychoedukacją młodzieży na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. Psycholog szkolny Anna Nowińska przeprowadziła szkolenie dla Rady Pedagogicznej podczas, której Grono Pedagogiczne zostało zapoznane z zaktualizowanymi informacjami na temat nowych substancji psychoaktywnych, nauczyciele mogli poszerzyć wiedzę z zakresu skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz wczesnych interwencji z obszaru przeciwdziałania zażywaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

W psychoedukacji rodziców z zakresu kampanii „Dopalacze – powiedz stop!” została zorganizowana wywiadówka profilaktyczna z rodzicami dzieci klas starszych. Podczas spotkania omówiono pojawiające się u nastolatków możliwe symptomy sięgania po substancje psychoaktywne, oraz sposoby działania na zdrowie psychiczne i fizyczne nowych narkotyków zwrócono uwagę na czynniki ryzyka, podkreślono znaczenie czynników chroniących mających swoje źródło przede wszystkim w rodzinie.

Zorganizowano również działania w formie warsztatów psychoedukacyjnych adresowane dla uczniów klas starszych V-VIII. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z szerokimi konsekwencjami zażywania substancji psychoaktywnych zarówno zdrowotnych jak i prawnych, pracowali nad wzmacnianiem postawy asertywnej wobec sytuacji nacisku grupy rówieśniczej w aspekcie propozycji spróbowania substancji psychoaktywnej, zostali poinformowani o możliwych formach pomocy kierowanych do osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Uczniowie mieli również możliwość przymierzenia narkogogli, które miały na celu ukazanie uczniom zniekształconej pracy zmysłów oraz upośledzenia percepcji w sytuacjach zadaniowych.

Ambasador współpracujący z Krakowską Akademią Profilaktyki psycholog Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówek Anna Nowińska przeprowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci ze Świetlicy Środowiskowej “Słoneczko” w Opatówku pt. “Dopalacze – powiedz stop!”, które spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem uczestników.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek

na 2021 rok

Print Friendly, PDF & Email