Profilaktyka – Kampania “Dopalacze – powiedz stop!”

Gmina Opatówek została włączoną do Wielkiej Koalicji Gmin na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa, przystępując do ogólnopolskiej kampanii “Dopalacze – powiedz stop!!” Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Patronat nad realizacją kampanii sprawuje Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. Ambasadorem współpracującym z Krakowską Akademią Profilaktyki jest psycholog Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówek Anna Nowińska.

Plan działań:

 1. Inauguracja kampanii – Rajd Rowerowy„Powitanie Jesieni 2021”.
 2. Rozpowszechnienie plakatów i ulotek na terenie Opatówka wśród mieszkańców przez młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
 3. Konkurs plastyczny dla młodzieży Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku pt. “Dopalacze – powiedz stop!”.
 4. Rozpowszechnienie plakatów i ulotek w szkołach z terenu gminy Opatówek.
 5. Przekazanie plakatów i ulotek do placówek służby zdrowia, Komisariatu Policji w Opatówku, Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów, celem propagowania idei życia bez nałogów na rzecz społeczności lokalnej: młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
 6. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci ze Świetlicy Środowiskowej “Słoneczko” w Opatówku pt. “Dopalacze – powiedz stop!”.
 7. Spotkanie z rodzicami uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku pt. “Dopalacze – powiedz stop!”.
 8. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku pt. “Dopalacze – powiedz stop!”. Osoba prowadząca: psycholog Anna Nowińska.
 9. Warsztaty dla młodzieży Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku pt. “Dopalacze – powiedz stop!”.
 10. Szkolenie dla kadry GOPS Opatówek, GKRPA w Opatówku, Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku, PPPP w Opatówku, pedagogów ze szkół z terenu gminy Opatówek, Komisariatu Policji w Opatówku. Realizator szkolenia Komenda Miejska Policji w Kaliszu.
 11. Heppening “Dopalacze – powiedz stop!” przygotowany i zrealizowany przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Opatówku.
 12. Promocja kampanii.

Realizacja zgodnie z Gminnym Program Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek

na 2021 rok

Więcej informacji na stronie http://dopalaczepowiedzstop.pl/

Print Friendly, PDF & Email