Profilaktyka i edukacja najmłodszych – “Bezpieczny Opatówek”

W miesiącach wrześniu i październiku r. w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek z Komisariatem Policji w Opatówku zrealizowano kolejne zadanie na rzecz najmłodszych uczniów Szkół Podstawowych w: Chełmcach, Rajsku, Tłokini Wielkiej, Opatówku.

Policjanci przeprowadzili prelekcję w zakresie profilaktyki, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród najmłodszych niechronionych uczestników ruchu. Przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach w mieście i na wsi. Zwrócili również uwagę na sposób zachowania się w przypadku napotkania wałęsających się psów, znalezienia cudzej własności, nieznajomych osób składających propozycję poczęstowania cukierkiem albo podwiezienia do domu, właściwego korzystania z Internetu, nie udostępniania danych osobowych o sobie i rodzinie osobą obcym, znajomości numerów alarmowych. Funkcjonariusze przedstawili zainteresowanym drogę edukacyjną do wykonywania zawodu policjanta oraz krótko scharakteryzowali, jak wygląda ich praca. Prelegenci swoją postawą i przekazaną wiedzą zbudowali zaufanie wśród uczniów i wychowanków przedszkola.

Przedstawiciele Komisariatu Policji w Opatówku chętnie odpowiadali na pytania zadawane im przez dzieci i nauczycieli. Na zakończenie wręczyli dzieciom chusty odblaskowe poprawiające widoczność na drodze. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze, co dokumentuje zamieszczona poniżej galeria zdjęć.

Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 rok.

Print Friendly, PDF & Email