Profilaktyka – edukacja uczniów Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

To kolejne zrealizowane działanie w ramach Kampanii „Przeciw Pijanym Kierowcom!”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Policji w osobach: Aspiranta Adama Far asystenta wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Asystenta zespołu patrolo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Opatówku aspiranta Łukasza Michalaka, Sierżanta sztabowego Dawida Oleszczyka dzielnicowego zespołu prewencji w Brzezinach Komisariatu Policji w Opatówku.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym stanowi obszar wielu badań i analiz oraz, podejmowanych w oparciu o nie, działań naprawczych. W dzisiejszym, uwarunkowanym technologicznie świecie większość ludzi potrzebuje na co dzień poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z samochodu, transportu publicznego, roweru czy uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego.

Istotą zajęć zrealizowanych w dniu 1 grudnia 2022 było promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,  prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym w zakresie uzależnień, ukształtowanie w uczniach pożądanych postaw oraz wyposażenie ich w umiejętności potrzebne w życiu codziennym oraz  zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołą a podmiotami i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Prowadzący edukację ze strony uczniów spotkali się z wysokim stopniem zainteresowania przedstawionych treści edukacyjnych popartych wartościową prezentacją multimedialną dostosowaną do młodego odbiorcy. Prelegenci wskazali na szczególne zagrożenie jakie występuje ze strony osób prowadzących nietrzeźwych. Zainteresowani uczniowie skorzystali z alkogogli służących do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu: obniżenia koncentracji, spowolnienia czasu reakcji, niemożność określenia kierunków, zniekształcenia widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości, zmniejszenia możliwości oceny sytuacji, podwójnego widzenia, braku koordynacji mięśniowej. Wszyscy uczestnicy w skupieniu i uwadze słuchali przedstawicieli Policji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku za umożliwienie przeprowadzenia zajęć.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom!”

Print Friendly, PDF & Email