Profilaktyka – Edukacja publiczna FAS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023 w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym na rzecz społeczności lokalnej zakupił w miesiącu grudniu 2022 r. materiały profilaktyczno – edukacyjne ulotki pt. „Ciąża bez alkoholu” (FAS – Fetal Alcohol Syndrome -Płodowy Zespół Alkoholowy).

Materiały i zawarte w nich treści mają na celu prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, wzbogacenia działań edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli służby zdrowia, zwiększenia świadomości u mieszkańców w odniesieniu do konsekwencji picia alkoholu w ciąży, szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz promujących przekaz dotyczący konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży.

GOPS Opatówek serdecznie zaprasza do skorzystania z materiałów profilaktycznych, które udostępniane są przez: GOZ w Opatówku, NZOZ KAWALA w Opatówku, MEDICAL CENTER Humieja & Pokojowy w Opatówku.

Więcej informacji na stronie www.ciazabezalkoholu.pl

Badania dowiodły, że już niewielkie dawki alkoholu mogą być szkodliwe dla Twojego nienarodzonego dziecka!”

Print Friendly, PDF & Email