Profilaktyka – „Dlaczego młodzież gra w gry hazardowe?”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023 w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży zzakupił w miesiącu grudniu 2022 r. materiały profilaktyczno – edukacyjne broszury pt. „Dlaczego młodzież gra w gry hazardowe?”.

Broszura skierowana jest do rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów i innych specjalistów zdrowia psychicznego. Zawarte w niej informacje pomogą zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zagrożenia uzależnieniem od hazardu wśród młodzieży oraz sposobów diagnozy, profilaktyki i radzenia sobie z istniejącym już problemem.

Obfituje w statystyki, obrazowe przykłady oraz źródła zweryfikowanych informacji dotyczących skali zjawiska grania problemowego. Zwraca uwagę na pułapki czyhające na rodziców i specjalistów pracujących z młodzieżą, potencjalne konsekwencje oraz sposoby zapobiegania zagrożeniu uzależnieniem. Wskazuje również gdzie mogą Państwo zwrócić się o pomoc i uzyskać więcej informacji.

GOPS Opatówek serdecznie zaprasza do skorzystania z materiałów profilaktycznych, które udostępniane są przez wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy Opatówek.

Więcej informacji o uzależnieniach behawioralnych na stronie www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Jak sobie radzi

z uzależnieniem? – „Warto prosić o pomoc”

Telefon zaufania 801 889 880 czynny codziennie w godz. 17:00-22:00.

Print Friendly, PDF & Email