Profilaktyka 4S – Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców

Zadanie współfinansowane przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Burmistrz Gminy Opatówek zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2021 rok informuje: w dniach od 08.11.2021 r. do 30.11.2021 r. zostanie przeprowadzone bezpłatne szkolenie skierowane do przedsiębiorców/sprzedawców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych pt. “4S – Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców” w placówkach handlowych/gastronomicznych.

Realizator szkolenia: Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka www.cdp-szkolenia.pl. Koordynator szkolenia przedstawiciel fundacji Iwona Szymańska.

Miejsce realizacji zadania: punkty sprzedaży napojów alkoholowych gminy Opatówek.

Grupa docelowa:Program „4S – Sprawdzone, Skuteczne Szkolenie Sprzedawców” jest programem nakierowanym na zmianę zachowań wśród sprzedawców alkoholu, którzy potencjalnie mogliby naruszyć prawo w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym w tym szczególnie dzieci, młodzieży oraz osobom nietrzeźwym, kobietom w ciąży. Program profilaktyczny podnoszący świadomość sprzedawców napojów alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe.

Inicjatywa pozwoli przypomnieć prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych obowiązujące przepisy, określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zasady dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, a w szczególności przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz  przestrzegania  nakazu zamieszczania w miejscach sprzedaży informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.


Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Print Friendly, PDF & Email