Aktualności

Więcej o: Nabór na stanowisko Kierownika Klubu „Senior+” w Sierzchowie

Nabór na stanowisko Kierownika Klubu „Senior+” w Sierzchowie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zaprasza osoby chętne, zainteresowane ciekawą pracą z potencjałem kreatywności i niesienia pomocy na rzecz osób senioralnych, do aplikowania na stanowisko Kierownika Klubu „Senior+” w Sierzchowie działającego w strukturze w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Profilaktyka – PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 skoordynował realizacjęI częściprogramu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do dzieci „Program Przyjaciele Zippiego” w Szkołach Podstawowych w Chełmcach, Rajsku, Tłokini Wielkiej. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – „Dlaczego młodzież gra w gry hazardowe?”

Profilaktyka – „Dlaczego młodzież gra w gry hazardowe?”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023 w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży zzakupił w miesiącu grudniu 2022 r. materiały profilaktyczno – edukacyjne broszury pt. „Dlaczego młodzież gra w gry hazardowe?”. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Edukacja publiczna FAS

Profilaktyka – Edukacja publiczna FAS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023 w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym na rzecz społeczności lokalnej zakupił w miesiącu grudniu 2022 r. materiały profilaktyczno – edukacyjne ulotki pt. „Ciąża bez alkoholu” (FAS – Fetal Alcohol Syndrome -Płodowy Zespół Alkoholowy). Więcej

Więcej o: Profilaktyka – „Trening zachowań asertywnych z elementami treningu redukcji stresu”

Profilaktyka – „Trening zachowań asertywnych z elementami treningu redukcji stresu”

W Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku w dniach 1, 8, 9 grudnia 2022 roku odbyły się zwyczajne -niezwyczajne zajęcia warsztatowe dla klas VI, VII, VIII.  Zajęciom towarzyszyły hasła takie jak: ciekawość, doświadczenie, pasja, czyli to wszystko co jest ważne dla uczniów wieku dorastania. Realizator warsztatów Centrum Działań Profilaktycznych Wieliczka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. Więcej