Aktualności

Więcej o: Profilaktyka – „Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla seniorów                          w Klubie „Senior+” w Sierzchowie

Profilaktyka – „Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla seniorów w Klubie „Senior+” w Sierzchowie

W miesiącach marcu, kwietniu, maju 2023 r. przeprowadzono zajęcia profilaktyczno- edukacyjne (40 godzin) dla 2 grup seniorów w Klubie “Senior+” w Sierzchowie w przedmiocie ryzyka spożywania alkoholu przez osoby w podeszłym wieku. Celem zajęć było upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z uzależnień. Uczestnikami zajęć były osoby w podeszłym wieku. Zadanie wykonano w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023. Edukację profilaktyczną zapewniła Sylwia Dziedziczak – specjalista psychoterapii uzależnień. Zajęcia były prowadzone równolegle w dwóch grupach wiekowych uczestników przez 2 prowadzących. Warsztaty oprócz treści edukacyjnych były poszerzone o zajęcia taneczno – ruchowe i kulinarne – abc zdrowego żywienia. Więcej

Więcej o: II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek

II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek


18-24 czerwca 2023 r.
Patronat Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek
Inicjator Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku
Realizacja zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023. Więcej

Więcej o: 15 kwietnia 2023 Światowy Dzień Trzeźwości – WHO

15 kwietnia 2023 Światowy Dzień Trzeźwości – WHO

Co roku 15 kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, aby przynajmniej w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek produktów alkoholowych. Chce tym samym zwrócić uwagę na problem alkoholizmu oraz zagrożeń zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu. Według WHO alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Edukacja publiczna

Profilaktyka – Edukacja publiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023 w ramach prowadzonejprofilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy, zakupił na 2023 r. prenumeratę czasopism profilaktyczno – edukacyjnych do wykorzystania przez placówki oświatowe, placówkę służby zdrowia, GOPS Opatówek, Komisariat Policji w Opatówku, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku pt.: Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Oferta leczenia

Profilaktyka – Oferta leczenia

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Kaliszu przy ul. Lipowej 5, na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych realizuje następujące programy terapeutyczne: Więcej

Więcej o: Profilaktyka – narada robocza

Profilaktyka – narada robocza

W dniu 13 lutego 2023 r. na spotkaniu roboczym w siedzibie GOPS w Opatówku dokonano podsumowania zrealizowanych w 2022 roku zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023 na rzecz placówek oświatowych Gminy Opatówek. Posiedzenie zostało zrealizowane na zaproszenie Sebastiana Wardęckiego Burmistrza Gminy Opatówek. Zaproszenie przyjęli: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic,  dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Opatówek Honorata Wolniaczyk, Edyta Banasiak, Izabela Dubanowicz, Tomasz Mikucki i Marek Janiak, Kierownik GOPS Opatówek Violetta Galant oraz dyrektor ZEAS w Opatówku Arkadiusz Łańduch. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Oferta leczenia

Profilaktyka – Oferta leczenia

Poradnia Leczenia Uzależnień MULTIMED w Kaliszu od alkoholu i współuzależnienia prowadzi kompleksowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, komputera. Pomagamy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Leczenie prowadzą specjaliści psychoterapii uzależnień. Więcej