Aktualności

Więcej o: Profilaktyka – „Archipelag Skarbów”

Profilaktyka – „Archipelag Skarbów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022 – 2023 w dniach 5-6 grudniu 2022 zrealizował program profilaktyki zintegrowanej pt.: „Archipelag Skarbów” dla uczniów VII i VIII klas (87 osób) i ich rodziców oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Szkolenie dla Kadr Pedagogicznych

Profilaktyka – Szkolenie dla Kadr Pedagogicznych

W dniach 7,8,15 grudnia 2022 r. zostało zrealizowane szkolenie dla nauczycieli Szkół Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Chełmcach, Opatówku pt. „Procedura Niebieska Karta” w kontekście przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Działanie zostało skoordynowane przez GOPS Opatówek. Realizatorem szkoleń było Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER Kraków. Zajęcia przeprowadzili długoletni praktycy w kontekście przeciwdziałania przemocy w osobach Adriany Wenc i Aleksandra Szczepańskiego. Wykładowcy uwzględnili zagadnienia: Więcej

Więcej o: Spotkanie Wigilijne

Spotkanie Wigilijne

Okres przedświąteczny stanowi okazję do spotkań, łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń. Po przerwie związanej z epidemią 20 grudnia 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się kolejne, tradycyjne Spotkanie Wigilijne, na które zostali zaproszeni: dzieci ze świetlicy środowiskowej „Słoneczko” z opiekunami, osoby samotne, niepełnosprawne, rodziny niepełne. W spotkaniu wzięło udział łącznie 110 osób. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – edukacja uczniów Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka                w Opatówku w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Profilaktyka – edukacja uczniów Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

To kolejne zrealizowane działanie w ramach Kampanii „Przeciw Pijanym Kierowcom!”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Policji w osobach: Aspiranta Adama Far asystenta wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Asystenta zespołu patrolo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Opatówku aspiranta Łukasza Michalaka, Sierżanta sztabowego Dawida Oleszczyka dzielnicowego zespołu prewencji w Brzezinach Komisariatu Policji w Opatówku. Więcej

DODATEK ELEKTRYCZNY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art.3 pkt13 bu ustawy- Prawo energetyczne, w przypadku, gdy główne źródło0 ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Więcej

Więcej o: Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców 18 listopada 2022 r. Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom!”

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców 18 listopada 2022 r. Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom!”

W dniu 18.11.2022r. przeprowadzono zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców/opiekunów młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu. Celem zajęć było upowszechniania wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku. Zadanie wykonano w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023. Edukację profilaktyczną zapewniła Sylwia Dziedziczak. Więcej