Aktualności

Więcej o: ”Spójrz inaczej na agresję”

”Spójrz inaczej na agresję”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2018 rok w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu br. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych ”Spójrz inaczej na agresję”. Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie Szkół Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Rajsku, Chełmcach dla VI, VII klas, w wymiarze 12 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 60 osób. Warsztaty przeprowadziły: Anna Macniak, Urszula Borwik, Ewa Cichorek, Katarzyna Galik – kadra pedagogiczna posiadająca uprawnienia do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ NA AGRESJĘ”.

Program „Spójrz inaczej na agresję”, pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne, od ponad 17 lat jest wprowadzany w wielu szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach socjoterapeutycznych w Polsce. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgać po środki uzależniające. Więcej

Więcej o: Spotkanie Wigilijne dla podopiecznych GOPS

Spotkanie Wigilijne dla podopiecznych GOPS

19 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbyło się kolejne, tradycyjne, wspólne Spotkanie Wigilijne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko” wraz z opiekunami. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem Jasełek w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Chełmcach i dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko”. Młodzi artyści śpiewali kolędy przy akompaniamencie skrzypiec, a śnieżynki zaprezentowały układ taneczny. W imieniu Burmistrza Gminy Opatówek i swoim życzenia świąteczne złożył obecnym Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski.

Wśród gości znaleźli się: Skarbnik Gminy Opatówek Dagmara Gajewska-Pająk, Radny Gminy Opatówek Jarosław Budka, Kierownik GOPS w Opatówku Violetta Galant, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chełmcach Tomasz Mikucki oraz Przewodniczący GKRPA w Opatówku Małgorzata Rektor. W spotkaniu wigilijnym uczestniczyli także członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” wraz z panią Prezes Anną Musiał. Więcej

Więcej o: Archipelag Skarbów

Archipelag Skarbów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2018 rok w dniach od 13 do 14 grudnia 2018 r. zrealizował szkolenie programu profilaktyki zintegrowanej pt.: „Archipelag Skarbów” dla uczniów klas pierwszych, drugich i ich rodziców oraz nauczycieli z Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.

Zajęcia przeprowadziła firma „Pro Integro” z Łodzi. Program szkolenia został zrealizowany w wymiarze: 8 godzin dydaktycznych dla uczniów w dwóch częściach w dniach 13-14 grudnia 2018 r.; 2 godzin spotkania dla rodziców uczniów objętych programem oraz 2 godzin szkolenia dla Rady Pedagogicznej w dniu 13 grudnia w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Program „Archipelag Skarbów”, pozytywnie zaopiniowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii został przyjęty z niezwykłym zainteresowaniem odbiorców. Więcej

Więcej o: Mikołajki w Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko”

Mikołajki w Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko”

Jak tradycja nakazuje 6 grudnia obchodzimy Mikołajki. Tak było również w tym roku, świetlicowe zabawy i rozmowy wiązały się z tematem i postacią Mikołaja. Dzieci ze świetlicy układały puzzle z wizerunkiem św. Mikołaja słuchając prawdziwej historii o świętym biskupie z Miry, któremu przypisuje się według legendy wiele dobrych uczynków. Dzielił się nie tylko całym swoim majątkiem, ale także dobrym słowem. Święty Mikołaj- biskup stał się pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, który przychodzi 6 grudnia z workiem prezentów. Następnie dzieci brały udział w quizie, gdzie mogły wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą życia świętego. Był też słodki poczęstunek i oczywiście nie zabrakło prezentów. Około godz.15:00 do drzwi świetlicy zapukał wyczekiwany gość – święty Mikołaj. Czas radośnie upłynął na wspólnym śpiewaniu kolęd i recytowaniu wierszyków. Św. Mikołaj z pomocą Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica i pracowników GOPS w Opatówku hojnie obdarował dzieci słodyczami. Każde dziecko otrzymało świąteczną paczkę ufundowaną przez Supermarket Lewiatan w Opatówku. Serdecznie dziękujemy p. Bogdanowi Kozaneckiemu za wsparcie Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko” w postaci przekazanych prezentów świątecznych.

Tekst/zdjęcia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku

Więcej o: Szkolenie dla kadry pedagogicznej

Szkolenie dla kadry pedagogicznej

”Używki narkotyki, dopalacze” – pod takim hasłem, 29.11.2018 r. odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej. Szkolenie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na rok 2018. Więcej

Więcej o: Program reintegracji i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców

Program reintegracji i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r. realizuje projekt „Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Koźmin wielkopolski, Kotlin, Nowe Skalmierzyce i Opatówek” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczno – zawodowa 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Opatówek poprzez realizację doradztwa zawodowego z IPD, trening kompetencji psychospołecznych i psychologicznych, kursów/szkoleń oraz 3 – miesięcznych staży zawodowych. W 2018 roku 14 osób bezrobotnych i biernych zawodowo przystąpiło do projektu i podpisało deklarację uczestnictwa. Osoby te skorzystają z poradnictwa doradcy zawodowego, psychologa oraz odbędą kurs nauki prawa jazdy.
Więcej o: Letnie kolonie 2018

Letnie kolonie 2018

W czasie tegorocznych wakacji 33 dzieci z terenu gminy Opatówek wypoczywało na letnich koloniach nad morzem. Dzieci przebywały w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „Gryfia” w Jarosławcu w okresie 02.08.2018r. – 15.08.2018r. na koloniach zorganizowanych przez Towarzystwo ”Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy. Kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 30 dzieci z terenu gminy Opatówek zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Trzy miejsca otrzymano nieodpłatnie z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zgłoszeń dzieci na kolonie dokonali Dyrektorzy Szkół z terenu gminy i Wychowawca Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko” w Opatówku. Natomiast w terminie 19.08.2018 r. – 28.08.2018 r. dzieci wypoczywały na koloniach we Władysławowie w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „Korsarz” zorganizowanych przez Towarzystwo ”Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy.

Program kolonii obejmował wypoczynek nad morzem, zwiedzanie portu morskiego, rejs statkiem po morzu, wycieczkę na Hel – wstęp do Fokarium i Muzeum Obrony Wybrzeża, zwiedzanie Zespołu Latarni Morskiej. Ponadto całodniową wycieczkę do Trójmiasta ze zwiedzaniem skweru Kościuszki w Gdyni, spacer po Molo w Gdyni Orłowo, zwiedzanie Pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Dzieci odbyły również pieszą wycieczkę do Wąwozu Chłapowskiego, przypomnienie zaślubin Polski z Morzem. Pobyt na koloniach obejmował blok zajęć rekreacyjno – sportowych oraz blok zajęć socjoterapeutycznych wraz z pogadankami. Więcej

Więcej o: Zaproszenie na Profilaktyczny Rajd Rowerowy ”Powitanie jesieni 2018”

Zaproszenie na Profilaktyczny Rajd Rowerowy ”Powitanie jesieni 2018”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym ”Powitanie jesieni 2018”, który odbędzie się w sobotę 29 września br. Start: 29 wrzesień 2018, zbiórka godz. 8.30 Parking przy Muzeum Historii Przemysłu, wyjazd godz. 9.00 Meta: Parking przy Szkole Ogrodniczej, ul. Parkowa, około godz. 14.00Organizatorzy rajdu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku Świetlica Środowiskowa SŁONECZKO w Opatówku

Uczestnicy zgłaszają swój udział w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku i w Świetlicy Środowiskowej SŁONECZKO w Opatówku do dnia 25 września 2018r. Więcej

Więcej o: Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

W dniach 6 i 7 września 2018 r. grupa 18 seniorów z terenu gminy Opatówek wzięła udział w Warsztatach „Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Dwudniowe warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań w ramach projektu pn. ” Aktywni seniorzy w metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”. Warsztaty miały na celu aktywizację społeczną osób starszych z terenu aglomeracji. Więcej