Aktualności

Więcej o: Archipelag Skarbów

Archipelag Skarbów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2018 rok w dniach od 13 do 14 grudnia 2018 r. zrealizował szkolenie programu profilaktyki zintegrowanej pt.: „Archipelag Skarbów” dla uczniów klas pierwszych, drugich i ich rodziców oraz nauczycieli z Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.

Zajęcia przeprowadziła firma „Pro Integro” z Łodzi. Program szkolenia został zrealizowany w wymiarze: 8 godzin dydaktycznych dla uczniów w dwóch częściach w dniach 13-14 grudnia 2018 r.; 2 godzin spotkania dla rodziców uczniów objętych programem oraz 2 godzin szkolenia dla Rady Pedagogicznej w dniu 13 grudnia w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Program „Archipelag Skarbów”, pozytywnie zaopiniowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii został przyjęty z niezwykłym zainteresowaniem odbiorców. Więcej

Więcej o: Mikołajki w Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko”

Mikołajki w Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko”

Jak tradycja nakazuje 6 grudnia obchodzimy Mikołajki. Tak było również w tym roku, świetlicowe zabawy i rozmowy wiązały się z tematem i postacią Mikołaja. Dzieci ze świetlicy układały puzzle z wizerunkiem św. Mikołaja słuchając prawdziwej historii o świętym biskupie z Miry, któremu przypisuje się według legendy wiele dobrych uczynków. Dzielił się nie tylko całym swoim majątkiem, ale także dobrym słowem. Święty Mikołaj- biskup stał się pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, który przychodzi 6 grudnia z workiem prezentów. Następnie dzieci brały udział w quizie, gdzie mogły wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą życia świętego. Był też słodki poczęstunek i oczywiście nie zabrakło prezentów. Około godz.15:00 do drzwi świetlicy zapukał wyczekiwany gość – święty Mikołaj. Czas radośnie upłynął na wspólnym śpiewaniu kolęd i recytowaniu wierszyków. Św. Mikołaj z pomocą Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica i pracowników GOPS w Opatówku hojnie obdarował dzieci słodyczami. Każde dziecko otrzymało świąteczną paczkę ufundowaną przez Supermarket Lewiatan w Opatówku. Serdecznie dziękujemy p. Bogdanowi Kozaneckiemu za wsparcie Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko” w postaci przekazanych prezentów świątecznych.

Tekst/zdjęcia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku

Więcej o: Szkolenie dla kadry pedagogicznej

Szkolenie dla kadry pedagogicznej

”Używki narkotyki, dopalacze” – pod takim hasłem, 29.11.2018 r. odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej. Szkolenie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na rok 2018. Więcej

Więcej o: Program reintegracji i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców

Program reintegracji i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r. realizuje projekt „Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Koźmin wielkopolski, Kotlin, Nowe Skalmierzyce i Opatówek” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczno – zawodowa 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Opatówek poprzez realizację doradztwa zawodowego z IPD, trening kompetencji psychospołecznych i psychologicznych, kursów/szkoleń oraz 3 – miesięcznych staży zawodowych. W 2018 roku 14 osób bezrobotnych i biernych zawodowo przystąpiło do projektu i podpisało deklarację uczestnictwa. Osoby te skorzystają z poradnictwa doradcy zawodowego, psychologa oraz odbędą kurs nauki prawa jazdy.
Więcej o: Letnie kolonie 2018

Letnie kolonie 2018

W czasie tegorocznych wakacji 33 dzieci z terenu gminy Opatówek wypoczywało na letnich koloniach nad morzem. Dzieci przebywały w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „Gryfia” w Jarosławcu w okresie 02.08.2018r. – 15.08.2018r. na koloniach zorganizowanych przez Towarzystwo ”Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy. Kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 30 dzieci z terenu gminy Opatówek zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Trzy miejsca otrzymano nieodpłatnie z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zgłoszeń dzieci na kolonie dokonali Dyrektorzy Szkół z terenu gminy i Wychowawca Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko” w Opatówku. Natomiast w terminie 19.08.2018 r. – 28.08.2018 r. dzieci wypoczywały na koloniach we Władysławowie w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „Korsarz” zorganizowanych przez Towarzystwo ”Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy.

Program kolonii obejmował wypoczynek nad morzem, zwiedzanie portu morskiego, rejs statkiem po morzu, wycieczkę na Hel – wstęp do Fokarium i Muzeum Obrony Wybrzeża, zwiedzanie Zespołu Latarni Morskiej. Ponadto całodniową wycieczkę do Trójmiasta ze zwiedzaniem skweru Kościuszki w Gdyni, spacer po Molo w Gdyni Orłowo, zwiedzanie Pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Dzieci odbyły również pieszą wycieczkę do Wąwozu Chłapowskiego, przypomnienie zaślubin Polski z Morzem. Pobyt na koloniach obejmował blok zajęć rekreacyjno – sportowych oraz blok zajęć socjoterapeutycznych wraz z pogadankami. Więcej

Więcej o: Zaproszenie na Profilaktyczny Rajd Rowerowy ”Powitanie jesieni 2018”

Zaproszenie na Profilaktyczny Rajd Rowerowy ”Powitanie jesieni 2018”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym ”Powitanie jesieni 2018”, który odbędzie się w sobotę 29 września br. Start: 29 wrzesień 2018, zbiórka godz. 8.30 Parking przy Muzeum Historii Przemysłu, wyjazd godz. 9.00 Meta: Parking przy Szkole Ogrodniczej, ul. Parkowa, około godz. 14.00Organizatorzy rajdu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku Świetlica Środowiskowa SŁONECZKO w Opatówku

Uczestnicy zgłaszają swój udział w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku i w Świetlicy Środowiskowej SŁONECZKO w Opatówku do dnia 25 września 2018r. Więcej

Więcej o: Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

W dniach 6 i 7 września 2018 r. grupa 18 seniorów z terenu gminy Opatówek wzięła udział w Warsztatach „Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Dwudniowe warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań w ramach projektu pn. ” Aktywni seniorzy w metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”. Warsztaty miały na celu aktywizację społeczną osób starszych z terenu aglomeracji. Więcej

Więcej o: Informacja dot. stypendium szkolnego

Informacja dot. stypendium szkolnego

Przekazujemy informację dot. składania wniosków o przyznanie  pomocy materialnej o charakterze  socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Opatówek – stypendium szkolnego. Więcej

Więcej o: ”Szkoła dla rodziców”

”Szkoła dla rodziców”

W dniach  29.07 – 05.08.2018r. rodzice wraz z dziećmi z terenu gminy Opatówek wzięli udział w wyjeździe pn. ”Szkoła dla rodziców” w ramach projektu ”Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Więcej