Aktualności

Więcej o: PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW             „Jaś i Małgosia na tropie”

PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „Jaś i Małgosia na tropie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego „Program Domowych Detektywów Jaś
i Małgosia na tropie” dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Tłokini Wielkiej i ich rodziców (uczniów – 27/ rodziców – 25). Więcej

Więcej o: „ Fantastyczne możliwości”

„ Fantastyczne możliwości”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęszkolnego programu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawowych pt. „Fantastyczne możliwości” . Więcej

Więcej o: „Spójrz inaczej na agresję”

„Spójrz inaczej na agresję”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2019 rok w miesiącach listopadzie, grudniu 2019 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz inaczej na agresję”. Więcej

Więcej o: Świąteczna zbiórka żywności 2019

Świąteczna zbiórka żywności 2019

Podobnie jak w poprzednich latach, również i w tym roku przeprowadzona została Świąteczna Zbiórka Żywności dla potrzebujących. Powyższą akcję zorganizowano we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu. Więcej

Więcej o: PRZYJACIELE ZIPPIEGO

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

10-11 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęszkolenia w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do dzieci w wieku od 5 do 9 roku życia „Program Przyjaciele Zippiego” dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych gminy Opatówek (4 osoby). Więcej

Więcej o: „Używki narkotyki, dopalacze”

„Używki narkotyki, dopalacze”

W dniu 12.12.2019 r. odbyło się szkolenie pt. „Używki narkotyki, dopalacze” dla kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Chełmcach. Realizacja w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na rok 2019. Więcej

Więcej o: Profilaktyka uniwersalna „Debata”

Profilaktyka uniwersalna „Debata”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek w dniach 9-10 grudnia 2019 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Debata”. Więcej

Więcej o: Archipelag Skarbów

Archipelag Skarbów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2019 rok w dniach od 27-28 listopada 2019 r. zrealizował szkolenie programu profilaktyki zintegrowanej pt. : „Archipelag Skarbów” dla uczniów VII klas i ich rodziców oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku Więcej

Więcej o: PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

W dniu 05 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, z rąk Sebastiana Wardęckiego – Burmistrza Gminy Opatówek alkomat odebrał Komendant Komisariatu w Opatówku aspirant Tomasz Dyrdziak. Urządzenie to zostanie zainstalowane w budynku Komisariatu Policji w Opatówku. Tester do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będzie ogólnodostępny dla mieszkańców. Od tej pory każda osoba zainteresowana, która ma potrzebę skontrolowania swojego stanu trzeźwości może udać się do budynku Komisariatu przy ul. Poniatowskiego 1 w Opatówku i samodzielnie poddać się badaniu. Więcej