Aktualności

Więcej o: Zajęcia animacyjno – środowiskowe dla dzieci i młodzieży

Zajęcia animacyjno – środowiskowe dla dzieci i młodzieży

W maju i czerwcu odbyły się kolejne zajęcia animacyjno – środowiskowe dla 30 dzieci z terenu Gminy Opatówek. Spotkania odbywały się w soboty w ramach projektu ”Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Więcej

Więcej o: Wizyta pracowników pomocy społecznej z m. Ricany

Wizyta pracowników pomocy społecznej z m. Ricany

W dniach 23.05.2018 do 26.05.2018 w Gminie Opatówek gościli pracownicy pomocy społecznej z zaprzyjaźnionej Gminy Ricany z Czech: p. Blanka Spolkova Kierownik Organu Socjalnego w Ricanach, p. Helena Bramborova, p. Ivę Kirejevova, p. Jolana Partlova, p. Petra Janikova i p. Alźbeta Kostakova – pracownice Organu Socjalnego w Ricanach. Więcej

Więcej o: Dzień Seniora

Dzień Seniora

24.05.2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku odbył się Dzień Seniora. Inicjatorem tego spotkania był Burmistrz Gminy Opatówek we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku. Więcej

Więcej o: Profilaktyka w zakresie uzależnień

Profilaktyka w zakresie uzależnień

W ramach funduszy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Opatówek na 2018 rok zakupiono i przekazano testy narkotykowe Komisariatowi Policji w Opatówku na rzecz mieszkańców gminy Opatówek w zakresie profilaktyki uzależnień. Więcej

Więcej o: Ogniskowa integracja

Ogniskowa integracja

Stowarzyszenie „Dar Serca” w Opatówku 10 maja 2018 r. zorganizowało ognisko integracyjne na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Szałe.  Zostały zaproszone osoby niepełnosprawne wraz z rodzicami i  opiekunami. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. Więcej

Więcej o: Spotkanie wielkanocne w Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko”

Spotkanie wielkanocne w Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko”

Święta Wielkanocne to najstarsze i najważniejsze święta chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Są bardzo radosnym czasem, na które z wytęsknieniem oczekują zarówno dzieci jak i dorośli. To święta rodzinne, pełne zwyczajów, które należy przekazywać młodszym pokoleniom aby były pielęgnowane chrześcijańskie tradycje religijne. Więcej

Plan posiedzeń GKRPA w Opatówku na 2018 rok

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku informuje, że posiedzenia komisji w roku 2018 odbędą się w następujących dniach: 18.01.2018 r.; 15.02.2018 r.; 22.03.2018 r.; 19.04.2018 r.; 17.05.2018 r.; 14.06.2018 r.; 19.07.2018 r.; 23.08.2018 r.; 20.09.2018 r.; 18.10.2018 r.; 22.11.2018 r.; 13.12.2018 r. Więcej