Aktualności

#MakeLoveNotPrzemoc Wielkopolska kampania w ramach 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Osoba stosująca przemoc ma określony system przekonań na temat mężczyzn, kobiet, relacji pomiędzy płciami i ludźmi w ogóle. Ten przekonania wspiera patriarchalny model rodziny i określony sposób wychowania dzieci. Cechuje ją postrzeganie świata jako areny walki, na której za każdym razem, żeby ktoś mógł wygrać, ktoś inny musi przegrać. To także przeświadczenie o szczególnej roli mężczyzny w związku i rodzinie. Przekonanie o wyjątkowej roli mężczyzny w zderzeniu z codziennym doświadczeniem i różnorodnymi trudnościami może powodować poczucie niższej wartości i bycia do niczego, poczucie izolacji i braku wsparcia społecznego. Więcej

Więcej o: #MakeLoveNotPrzemoc  Wielkopolska kampania  w ramach  16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

#MakeLoveNotPrzemoc Wielkopolska kampania w ramach 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet – ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ten dzień jest także początkiem światowej kampanii 16 Dni Akcji przeciw Przemocy ze względu na płeć. Kampania trwa do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Te dni podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Wielkopolska włącza się w 16 Dni Akcji z kampanią „Make love not przemoc”.
Więcej

Więcej o: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

informuje, o zmianie w miesiącu grudniu 2021 roku planowanego posiedzenia komisji na dzień 2 grudnia 2021 roku, aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Opatówek takie wnioski składa się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku – 62-860 Opatówek Pl. Wolności 18, pok. nr 4 (Tel. 62 76 18 425 wew. 21). Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Kampania “Dopalacze – powiedz stop!”

Profilaktyka – Kampania “Dopalacze – powiedz stop!”

Jednym z celów kampanii „Dopalacze – powiedz stop!” prowadzonej na terenie Gminy Opatówek jest prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii. W Szkole Podstawowej w Opatówku przeprowadzono działania, których celem było podniesienie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką oraz psychoedukacją młodzieży na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. Psycholog szkolny Anna Nowińska przeprowadziła szkolenie dla Rady Pedagogicznej podczas, której Grono Pedagogiczne zostało zapoznane z zaktualizowanymi informacjami na temat nowych substancji psychoaktywnych, nauczyciele mogli poszerzyć wiedzę z zakresu skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz wczesnych interwencji z obszaru przeciwdziałania zażywaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Więcej