Aktualności

Więcej o: II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek 18-24 czerwca 2023 r.

II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek 18-24 czerwca 2023 r.

Patronat Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek

Inicjator Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku

Realizacja zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Profilaktyka – PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 skoordynował realizacjęII częściprogramu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do dzieci „Program Przyjaciele Zippiego” w Szkołach Podstawowych w Chełmcach, Rajsku, Tłokini Wielkiej. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Szkolenie dla Kadr Pedagogicznych

Profilaktyka – Szkolenie dla Kadr Pedagogicznych

W dniach 12.04.2023 r. i 25.05.2023 r. zostało zrealizowane szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rajsku i Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku pt. „Procedura Niebieska Karta” w kontekście przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Działanie zostało skoordynowane przez GOPS Opatówek. Realizatorem szkoleń było Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER Kraków. Zajęcia przeprowadził długoletni praktyk w kontekście przeciwdziałania przemocy w osobie Aleksandra Szczepańskiego. Wykładowca uwzględnił zagadnienia: Więcej

Więcej o: Profilaktyka – „Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla seniorów                          w Klubie „Senior+” w Sierzchowie

Profilaktyka – „Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla seniorów w Klubie „Senior+” w Sierzchowie

W miesiącach marcu, kwietniu, maju 2023 r. przeprowadzono zajęcia profilaktyczno- edukacyjne (40 godzin) dla 2 grup seniorów w Klubie “Senior+” w Sierzchowie w przedmiocie ryzyka spożywania alkoholu przez osoby w podeszłym wieku. Celem zajęć było upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z uzależnień. Uczestnikami zajęć były osoby w podeszłym wieku. Zadanie wykonano w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023. Edukację profilaktyczną zapewniła Sylwia Dziedziczak – specjalista psychoterapii uzależnień. Zajęcia były prowadzone równolegle w dwóch grupach wiekowych uczestników przez 2 prowadzących. Warsztaty oprócz treści edukacyjnych były poszerzone o zajęcia taneczno – ruchowe i kulinarne – abc zdrowego żywienia. Więcej

Więcej o: II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek

II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek


18-24 czerwca 2023 r.
Patronat Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek
Inicjator Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku
Realizacja zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023. Więcej

Więcej o: 15 kwietnia 2023 Światowy Dzień Trzeźwości – WHO

15 kwietnia 2023 Światowy Dzień Trzeźwości – WHO

Co roku 15 kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, aby przynajmniej w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek produktów alkoholowych. Chce tym samym zwrócić uwagę na problem alkoholizmu oraz zagrożeń zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu. Według WHO alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu. Więcej