Kadra GOPS

KADRA  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OPATÓWKU

 •  VIOLETTA  GALANT – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

PRACOWNICY SOCJALNI

 • MAŁGORZATA REKTOR  – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
 • JOANNA WITKOWSKA-SOŁTYSIAK – Pracownik Socjalny
 • KAROLINA GÓRA  – Pracownik Socjalny
 • ADELA POKOJOWCZYK – Pracownik Socjalny
 • AGATA URBAŃSKA -Pracownik Socjalny, Koordynator ds. dostępności

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+, STYPENDIA SOCJALNE, KARTA DUŻEJ RODZINY, WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

 • ANNA  JAKUBCZAK  – Starszy Inspektor
 • MARTA ŚNIEG  – Podinspektor
 • NATALIA SZULC – Podinspektor
 • RENATA ZIELIŃSKA – Pomoc Administracyjno- Biurowa

ASYSTENCI RODZIN

 •   JOANNA SIERADZKA – Młodszy Asystent Rodziny

KSIĘGOWOŚĆ, DODATKI MIESZKANIOWE, RYCZAŁTY ENERGETYCZNE

 •  JOLANTA WOŻNIAK – Główny Księgowy
 •  MONIKA KUCHARSKA – Księgowy

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA “Słoneczko”

 • EWELINA KASPRZAK –  Wychowawca
Print Friendly, PDF & Email