„Narkotyki kradną życie nie daj się wciągnąć”

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2020 rok w dniu 21.12.2020 r. przekazano materiały profilaktyczne w celach edukacji publicznej na rzecz dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, promocji zdrowego stylu życia. Patronat nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

Klub Sportowy Opatówek – drużyna Młodzika Starszego, prowadzony przez trenera Daniela Walczyńskiego, reprezentuje pozytywne postawy promujące aktywność sportową stanowiącą pozytywną alternatywę wypełniania wolnego czasu dla młodych ludzi – życia bez uzależnień.


Chyba nikogo nie należy przekonywać do zalet płynących z uprawiania sportu. Wpływa on na zdrowie i kondycję, jest naturalnym źródłem endorfin, które poprawiają nasz nastrój, a także stwarza okazję do nawiązania nowych znajomości. Warto jest wprowadzić nowy pozytywny nawyk, jakim jest regularne uprawianie sportu.

Przekaz edukacyjny Komisariat Policji w Opatówku.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2020 rok.

Print Friendly, PDF & Email