,,Kraina Nocy i Dni dla Seniora”

W ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
Edycja 2021 na terenie gminy Opatówek realizowany jest projekt pn. „Kraina Nocy i Dni dla Seniora”.

Dla beneficjentów projektu, czyli osób 60+ został przygotowany cykl wykładów z:

  • psychologiem -psychologiczne skutki pandemii
  • fizjoterapeutą -fizyczne skutki pandemii
  • trenera personalnego – jak przygotować się do aktywności fizycznej
  • lekarza-wpływ pandemii na nasze zdrowie
  • dietetyka-jak powinniśmy się odżywiać, aby odzyskać sprawność
  • pedagog senioralny -funkcjonowanie człowieka 60+ w środowisku rodzinnym i społecznym
  • policjantem-bezpieczeństwo z szczególnym uwzględnieniem tematyki wyłudzeń
  • pielęgniarką -opieka nad osobami starszymi

oraz wielu innych zarówno dotyczących aktywności kulturalnej, różnych form plastyczno- artystycznych, krajoznawczym itp.

W dniu 17 sierpnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie inauguracyjne.

W dniach 17.08.2021 r., 27.08.2021r i 02.08.2021r. na sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Opatówku oraz w plenerze odbyły się spotkania w zakresie edukacji zdrowotnej – zajęcia sportowe z p. Agnieszką Sulikowską .

Celem zajęć było uświadomienie seniorom konieczności dbania o zdrowy tryb życia i profilaktyki chorób wieku starczego. Podczas spotkania uczestnicy w sposób aktywny poznali szereg ćwiczeń min.: ćwiczenia na stojąco, ćwiczenia na siedząco na krześle oraz ćwiczenia na matach na leżąco. Poznali również zasady prawidłowego wykonywania codziennych czynności min: utrzymanie prostych pleców, przy noszeniu ciężaru obciążanie równo obu rąk siedzenie jako czynność mniej wskazana dla kręgosłupa niż stanie i chodzenie, w miarę możliwości używanie schodów- to dobry trening dla mięśni nóg i kręgosłupa, a także dla układu krwionośnego i oddechowego, itp. Uczestnicy projektu skorzystali z pomiarów na specjalistycznej wadze lekarskiej, pomiarów tętna
i ciśnienia krwi. W ramach zajęć sportowych seniorzy mieli także możliwość spotkań na świeżym powietrzu min. spacery z kijkami nordic walking ,

Ponadto w ramach programu odbędą się jeszcze wyjazdy na koncert do filharmonii, spektakl teatralny, wyjazd do muzeum lub galerii.

Projekt przewiduje zaangażowanie wolontariuszy, którzy pomogą w przygotowaniu do korzystania ze sprzętu i aplikacji Teams w warunkach domowych.

Koordynatorem lokalnym projektu na terenie Gminy Opatówek jest pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku .

Print Friendly, PDF & Email