Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom!”


Listopad – Grudzień 2022 r.
Realizacja zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.
Patronat nad realizacją kampanii sprawuje Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

Ambasador Kampanii Sylwia Janiczak – Malewska Wicedyrektor Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka

Partnerzy kampanii – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku.

 1. Dyżur pomocowo – informacyjny – przedstawiciele Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pomocna Dłoń” w Opatówku, członkowie GKRPA w Opatówku (Świetlica Środowiskowa SŁONECZKO w Opatówku w godz. od 17 do 19).
 2. Edukacja rodziców/opiekunów uczniów Zespołu Szkół im. Stanisław Mikołajczyka w Opatówku w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu pt. „Przeciw Pijanym Kierowcom!”.
 3. Miting otwarty – Grupa samopomocowa AA IDYLLA (19.11.2022r. godzina 17:00 sala OSP w Opatówku ul. Łódzka 7).
 4. Spotkanie Włodarzy Gminy Opatówek z przedstawicielami Ruchu AA Grupy Idylla i Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pomocna Dłoń” w Opatówku.
 5. Przekazanie plakatów i ulotek do placówek służby zdrowia, Komisariatu Policji w Opatówku, Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów i innych podmiotów z terenu Gminy Opatówek, celem propagowania idei życia bez nałogów na rzecz społeczności lokalnej przez przedstawicieli Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pomocna Dłoń” w Opatówku.
 6. „Debata” – program profilaktyki uniwersalnej – realizacja na rzecz uczniów Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku.
 7. W zakładce „Aktualności” (portal Gminy Opatówek) umieszczenie TESTU BALTIMORSKIREGO czyli wywiad ze sobą dla mieszkańców Gminy Opatówek – GOPS Opatówek.
 8. „Trzeźwy Poranek” – akcja na terenie gminy Opatówek (rozdawanie ulotek) – Komisariat Policji w Opatówku.
 9. Edukacja uczniów Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku w zakresie przepisów ruchu drogowego Komisariat Policji w Opatówku.
 10. Konkurs plastyczny na plakat pt. „Przeciw Pijanym Kierowcom!” dla uczniów Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku.
 11. Happenig młodzieży Zespołu Szkół Im. S. Mikołajczyka w Opatówku „Przeciw Pijanym Kierowcom!” przygotowany i zrealizowany przez młodzież ze Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku.
 12. Promocja kampanii.
Print Friendly, PDF & Email